Disse timene er en samlebetegnelse på timer hvor koordinasjon og rytmer står i fokus. Her får du leke med varierte trinn på gulv eller step til fengende musikk. Våre koordinasjonstimer har ulik vanskelighetsgrad hvor de som krever mindre koordinasjon vil være markert med basis.