TT Arena

“Sammen skaper vi treningsglede”

Vi i MOVA har et brennende ønske om å spre treningsglede, inspirere og stadig heve kompetansen til gruppeinstruktører i treningsbransjen. På bakgrunn av dette har vi dannet MOVA Akademiet. Vi har utdannet gruppeinstruktører internt og eksternt siden 2015. Siden dette har vi stadig økt vår kompetanse på flere områder til det akademiet vi ser i dag.

Våre kursholdere har mange års erfaring fra treningsbransjen og stor faglig kompetanse innenfor sine felt. Flere av disse er også mastertrainere i andre velkjente gruppekonsept, som blant annet Basisball og Suunto/iQniter. I tillegg til kompetanse, ser vi i Akademiet alltid etter et brennende engasjement og lidenskapen etter å formidle kunnskap og trygghet hos våre kursholdere. Vi ønsker at våre kursdeltakere skal oppleve mestring, treningsglede og kvalitet i gruppetreningsrommet. I en bransje som stadig er i utvikling vil vi som instruktører aldri være ferdig utlært. Derfor sender vi våre instruktører og kursholdere på videreutdanninger og kurs for stadig å være oppdatert, og for å øke vår kompetanse innenfor trening og kommunikasjon.

I MOVA Akademiet ønsker vi å inspirere enda flere til å finne gleden med gruppetrening, og til å ta steget og utdanne seg som gruppetreningsinstruktør! Vi tilbyr utdannelser, kurs og workshops til nye og erfarne instruktører slik at de holder på motivasjonen og er oppdatert og trygge til å holde sine klasser. Våre utdanninger og kurs vil derfor både være for deg som er helt ny i instruktørrollen, men også for deg som har instruert en stund og trenger faglig påfyll eller inspirasjon. “Sammen skaper vi treningsglede”

MOVA Akademiet

T-MOV-00205

Lene Hilland Toft

Leder MOVA Akademiet

Telefon

99 51 37 33

E-post

lene.hilland@mova.no

Våre kurs og utdanninger

Gruppetrening er viktig for det sosiale og treningsgleden. Som gruppeinstruktør møter du daglig mennesker du kan inspirere og motivere med gode treningsopplevelser. For at medlemmer skal trives og vedlikeholde bevegelse og trening over tid er det viktig at instruktøren har med seg faglig tyngde og lidenskap inn i hver eneste klasse. Trygghet gir glede og glede motiverer.

Gjennom våre utdanninger vil du lære deg å skape trygge og inspirerende gruppetimer og hvordan du som instruktør kan formidle ditt budskap på en god og effektiv måte. Vi gir deg en fullverdig utdanning innenfor feltet du spesialiserer deg i, med tett oppfølging underveis i kurset. Våre kursholdere har bred erfaring med undervisning i gruppetimer og jobber til dagen med kundeservice og mennesker. Vi er opptatt av å se deltakerne og få fram styrkene til den enkelte.

For å delta på våre utdanninger må man ha deltatt på gruppetimer innenfor spesialiseringen man velger.

Instruktørutdanningen i Nr1 Fitness Akademiet består av en Digital grunnutdanning og videre spesialisering innenfor ulike gruppetimer, og du kan selv sette sammen din egen pakke.

Gruppeinstruktør Digitalt Grunnkurs

Dette er et obligatorisk og digitalt grunnkurs for deg som ønsker å instruere gruppetimer og jobbe som gruppeinstruktør. Kurset tar man online i forkant av våre spesialiserende kurs, når man selv ønsker, minimum 2 uker før oppstart av spesialiserende kurs. Man må bestå en Quiz for sertifisering og man vil få videre oppgaver som er relatert til neste spesialiserende kurs.

På grunnkurset går vi gjennom:

 • treningslære
 • anatomi
 • fysiologi
 • biomekanikk
 • musikkbruk
 • instruktørrollen
 • skader og avlastning
 • intensitetsstyring m.m

Gruppeinstruktør puls og koreografi

Dette er grunnutdanning for gruppetimer med fokus på kondisjon og koreografi. Vi deler dette kurset inn i tre bolker: puls, aerobic og step. Her lærer du å lage og sette sammen timer gjennom bruk av ulike metodikker og bokkbygging. Vi ønsker at du som instruktør skal være trygg i rollen og vite hva du gjør og hvorfor du gjør nettopp de valgene du gjør.

Puls er kondisjonstrening hvor vi bruker ulike metodikker til å sette sammen og skape variasjon og intensitet i en time. Her er det lek med grunnsteg og enkle variasjoner gjennom timen.

Aerobic er timen vi lager en serie av steg som vi setter sammen til en ferdig koreografi. Vi bruker blokkmetoden på dette kurset. Her jobber vi med tellinger og jevn flyt gjennom hele timen.

Step timer bygges med blokk metoden til en ferdig koreografi slik som aerobic, men her bruker vi en step kasse hele timen.

På kurset går vi gjennom:

 • musikkanalyse
 • grunnsteg
 • hvordan sette sammen programmer
 • pedagogikk
 • øvingsbilde/teknikk
 • metodikker
 • blokkmetoden
 • instruksjonsteknikk
 • intensitetsstyring

Totalt 22 timer undervisning inkl praktisk eksamen.

Du må ha deltatt på gruppetimer i disse kategoriene før du tar utdanningen, samt Gruppeinstruktør Digitalt Grunnkurs.

Har du dokumentert lignende utdanning kan du søke om dispensasjon via mail. Det likevel være deler av kurset du må delta på for å kunne gå videre.

Gruppeinstruktør Styrke

På dette kurset lærer du å sette sammen ulike styrketimer i sal. Vi har fokus på hvordan man setter sammen effektive og funksjonelle styrketimer, samt instruksjon og trygg veiledning. Du vil få demotimer i ulike styrketreningsformat og mye praktisk øving. Kurset inneholder også litt teori om styrketrening.

På dette kurset har vi:

 • teknikk/øvingsbilde
 • oppbygging av ulike timer
 • musikkbruk
 • anatomi
 • øvelsesbank
 • veiledning og instruksjon
 • hvordan tilpasse, avlaste eller justere.

Vårt fokus er styrketrening i gruppe, og hvordan vi kan nå flere mennesker samlet. Vi går gjennom ulike gruppetime formater på styrke fronten.

Totalt 22 timer undervisning inkl praktisk eksamen.

For å delta på dette kurset må du ha deltatt på gruppetimer og trent noe styrke. Samt fullført Gruppeinstruktør Digitalt Grunnkurs

Har du dokumentert lignende utdanning kan du søke om dispensasjon via mail. Det vil likevel være deler av kurset du må delta på for å kunne gå videre.

Gruppeinstruktør spinning

På dette kurset vil du lære om spinning som treningsform i grupper og få de verktøyene som kreves for å kunne instruere og designe ulike typer timer. Hvordan tilrettelegge motiverende og effektive spinningtimer med god veiledning og kommunikasjon.

På kurset går vi gjennom:

 • teknikk/øvelsesbilde
 • puls soner
 • watt og terskeltrening
 • instruktørrollen på sykkel
 • instruksjon og veiledning
 • kommunikasjon
 • bruk av løypeprofil
 • oppbygging av ulike timer
 • intensitetsstyring

Totalt 23 timer undervisning inkl praktisk eksamen.

Du må ha deltatt på spinningtimer før du tar utdanningen, samt Gruppeinstruktør Digitalt grunnkurs.

Har du dokumentert lignende utdanning kan du søke om dispensasjon via mail. Det vil likevel være deler av kurset du må delta på for å kunne gå videre.

PRISER

Per enkeltkurs

Gruppeinstruktør Digitalt Grunnkurs: 3000,-

Gruppeinstruktør Pilates: 3700,-

Gruppeinstruktør Spinning: 3200,-

Gruppeinstruktør Styrke: 3200,-

Gruppeinstruktør Puls & koreografi: 3200,-

Pakkepriser

Grunnkurs +

1 spesialisering: 5700,- (f.eks. Styrke kurs) Pilates: 6200,-

2 spesialiseringer: 8400,-

Pilates + 1 spesialisering: 8900-

3 spesialiseringer: 10.600,-

Pilates + 2 spesialiseringer: 11.100,-

4 spesialiseringer (inkludert Pilates): 13.300,-

Vilkår og betingelser ved utdanning/kurs MOVA Akademiet