1. Generelt

Disse vilkår og betingelser gjelder for deltaker ved utdanning/kurs gjennom MOVA Akademiet.

2. Parter

Denne avtalen inngås mellom Nr1 MOVA Akademiet (kontakt: lene.hilland@mova.no) og deltaker som skriftlig melder seg på via mail til våre utdanninger/kurs.

3. Påmelding og betingelser

All påmelding skjer via mail til lene.hilland@mova.no Du vil motta bekreftelse via mail med vilkår og betingelser. Din plass reserveres med forbehold til betaling er mottatt via tilsendt faktura. Når betaling er mottatt er din plass garantert. Kurset må må være betalt i sin helhet før oppstart.

4. Angrerett

Deltaker har etter Norges Lover rett til å angre sitt kjøp innen 14 dager fra levering av vare/tjeneste. I denne sammenheng anses bekreftelse på påmelding til kurs/utdanning som levering av vår tjeneste, og fristen for angrerett starter fra denne dato. Etter frist for angrerett viser vi til punkt 5 og 6.

5. Refusjon

Hvis du som deltaker er hindret i å delta på kurset etter betaling har funnet sted, må dette dokumenteres skriftlig med legeerklæring til lene.hilland@mova.no. Hvis MOVA Akademiet ser seg nødt å avlyse utdanning/kurs vil deltakere bli kontaktet snarest mulig via mail og man vil få tilbud om ny dato evt refusjon etter avtale med MOVAAkademiet.

6. Fravær

På utdanning/kurs i MOVA Akademiet stiller vi krav til fullt oppmøte gjennom hele utdanningen. Ved sykdom fremvises legeerklæring og man vil i dialog med kursholder avtale gjennomføring av tapt tid. Man vil ikke få refusjon dersom sykdom inntreffer i kursperioden. Ved fravær eller forsinkelser skal kursholder kontaktes direkte. Kontaktinformasjon til kursholder vil være oppført i velkomstmail.

7. Eget ansvar og opplysningsplikt

Ved deltakelse på utdanning/kurs vil kursholder veilede og komme med anbefalinger underveis. Deltaker har selv ansvar for å avgjøre om hun/han har de fysiske forutsetningene som trengs for å delta på kurset. Vi oppfordrer deltakere til å opplyse kursholder/MOVA Akademiet om skader eller andre utfordringer som kan ha innvirkning på deltakelse- eller utførelse av øvelser på kurset. MOVA Akademiet og kursholder er ikke ansvarlig for eventuelle skader som deltaker pådrar seg under kurset eller etter endt utdanning.

8. Godkjent utdanning

Eksamen vil avholdes ved MOVA Akademiet sine utdanninger/kurs, og tidspunkt for når disse vil avholdes vil variere ut ifra hvilket kurs man deltar på. Dersom eksamen skal avholdes i selve kurshelgen vil man få beskjed om bestått/ikke bestått på eksamensdagen og motta kursbevis innen 7 dager etter fullført eksamen. Dersom eksamen ikke avholdes i kurshelgen, vil denne avholdes innen 3 - 4 uker etter endt kurshelg. Bekreftelse på om eksamen er bestått/ikke bestått vil være kursdeltaker i hende innen 14 dager etter avholdt eksamen.

9. Innhenting og lagring av personalia

MOVA Akademiet vil lagre dine personalia i forbindelse med påmelding til kurs eller utdanning. Dette for å kunne kommunisere med deg, sende faktura og bekreftelse på bestått/ikke bestått eksamen, samt for å kunne sende informasjon om kommende kurs og workshops via Akademiet. Dersom du ønsker å bli slettet fra vårt register etter endt eksamen, sendes en mail til lene.hilland@mova.no med melding om dette. Din kontaktinformasjon vil ikke under noen omstendigheter bli delt med en tredjepart.

10 Mangler

Ved klage i forbindelse med eventuelle mangler knyttet til utdanning gjennom MOVA Akademiet rettes dette skriftlig til lene.hilland@mova.no